Кредит REECL

Програма за кредитиране на енергийна ефективност в дома

Програмата е към фонд Козлодуй и цели кредитиране до 100% и възвръщане до 20% от инвестицията за енергоспестяващи технологии в дома. Подмяна на дограма, слънчеви панели, биомаса съоръжения, пиролизни котли на тв. гориво, термопомпи и др. През м.06.2013 г. пелетна горелка BIOTECH 35 е одобрена от програмата за кредитиране. Заведена е под N B 855. Закупувайки съоръжението чрез банков кредит, Ви възстановяват 20% от платената цена. Повече информация на тел.02/955 91 82 или посетете сайта на програмата: WWW.REECL.ORG