Пелетните отоплителни системи се налагат все повече в частните домове и в стопанската сфера.