Отопление на пелети – икономично и ефективно решение за дома

Пелетните отоплителни системи се налагат все повече в частните домове и в стопанската сфера. Те съчетават в едно отлична ефективност, удобство и екологичност. Състоят се от модерни високотехнологични горивни уреди – пелетни котли, оборудвани с пелетни горелки. Използват за гориво дървесни пелети и/или агропелети, произведени от отпадна биомаса.

Напълно автоматизирани са

Зареждането се осъществява посредством шнек, който пренася пелетите от бункера до горивната камера. Запалването се извършва автоматично, горенето се контролира от умни контролери. Вградени са самопочистващи функции и за вас остава само периодично да изхвърляте пепелта. Предвидени са множество защити – от прегряване до замръзване, които правят експлоатацията им сигурна и надеждна.

Сърцето на пелетните котли са пелетните горелки

Главната им особеност е способността за модулиране на мощността посредством регулиране на горенето. То се усилва или намалява според отчетените от електрониката външни температури и зададената от вас стайна температура. Така се използва само толкова гориво, колкото е необходимо за постигане на желания топлинен комфорт, а произведената топлинна енергия се оползотворява максимално.

Самите пелети изгарят напълно, осигурявайки висок КПД на системата. След тях остава много малко пепел, а вредните емисии изгорели газове са пренебрежимо ниски.

Горелка можете да поставите и на стар котел на твърдо гориво, но инвестицията в нова специализирана система се изплаща бързо, икономична е и осигурява несравним комфорт при използване.