Слънчеви панели


Вакуумни тръби – най ефективната технология. Топлоносителя е изолиран от околната среда чрез вакуум. Практически усвоената топлинна енергия не може да бъде върната обратно в атмосферата.Загубите при тези панели са сведени до минимум. Топлопроизводството на 1 кв.м за 1 година,може да достигне до 800-860 Квтч. Основен недостатък – висока цена. Приблизителен необходим бюджет за 2 бр. панели и изграждане на инсталация с 200 л. бойлер, тръбен път от медна тръба, помпа, разщ. съд, монтаж и др.- около 4900 лв.
Плоски панели – добро решение на ниска цена.Икономически най-изгоден вариант.Инвестициата за инсталацията се изплаща за по-малко от 4 години.За предпочитане са селективните пред обикновените панели.9 месеца в годината,не е нужно допълнително подгряване на бойлера.Широко приложение за отопление на жилишщето през преходните периоди (есен,пролет)