Пелети


Дървесните пелети се получават от пресовани дървени стърготини, остатък от дървообработването, талаш и др.
Пелетите са екологично чисто гориво, неутрални по отношение на въглеродния диоксид (СО2), тъй като се добиват от възобновяеми източници. При горене не отделят черен дим, което ги прави идеални дори и за камини със стъклена врата. Системите за отопление с пелети са напълно автоматизирани: сами дозират необходимото им количество пелети, могат да се програмират за деня, седмицата или да се управляват от разстояние чрез GSM.

ПЕЛЕТНИТЕ ГОРЕЛКИ

Прикачват се към всички модели котли на твърдо гориво. Заменят изцяло дървата и въглищата, като те си остават алтернативно гориво (при проблем с горелката или липса на пелети). Ниска първоначална инвестиция. Основен недостатък – изискват често почистване на горивната скара при работа с ниско качествени пелети (на 8 или 12 часа). Почистването отнема по-малко от 2 мин.

ПЕЛЕТИТЕ СЕ ДОСТАВЯТ ПАКЕТИРАНИ В ЧУВАЛИ ПО 15 ИЛИ 20 КГ.    Цената на 1 тон пелети през лятото е около 320-340 лв/тон. През зимата цената се покачва до 490-420 лв/тон. Разходната норма за домакинство с 200 м2 отопляема площ, + топлата вода, е около 5-6 тона пелети за цялата зима.
Данни за отплението на пелети спрямо отопление с други горива (актуални към 05.2014 г.)
Пресметнете сами приблизително каква топлинна мощност Ви е нужна за жилището,по следния начин:Пример за апартамент от 80 м2 отопляема площ,добре изолирани външни стени и многокамерна дограма.80м2 х 2,7м.(средна височина на помещенията)=216 м3(куб.метри отопляем обем)
При гореспоменатите условия(дограма,стени),проектантите залагат около 35W/h топлинна мощност за всеки кубичен метър.От написаното горе: 216м3х35w=7560 W/h или 7,5 KWTч – необходима топлинна мощност за 1час
Според статистиката, отоплителния котел  работи около 10 часа в денонощието,или:
10х7,5=75 KWTч/ден,  а за 1 месец:   30 х 75=2250 KWTч/месец.

Спрямо калоричността на използваното за отопление гориво,КПД на котела и цената на горивото към момента,може да се пресметне стойността на 1 KWTч , получена топлина.

Ето някои стойности:

Използвано гориво ел. ток дизел природен газ дърва-сухи въглища пелети
Калоричност Kkal/kg 9800 10000 2800 5800 4700
Стойност за 1 Kwt/h топлина 0,19 лв 0,27 лв 0,11 лв 0,05 лв 0,06 лв 0,08 лв

Ако пресмятаното по-горе жилище от 80 м2 се отоплява с електрически котел, то месечната сметка би била около 405 лв. ( 2250 Kвтч х 0.18 лв.) Същото жилище при отопление на пелети, ще има месечна сметка 180 лв. (2250 Квтч х 0.08 лв.)